Efter en lång behandlingstid har regeringen i dag lämnat in en proposition om den nya lagen om könsfastställelse, mer känd som translagen, till riksdagen. Propositionen innebär bland annat att det juridiska könet ska behandlas separat från medicinska behandlingar och att kravet på avsaknad fortplantningsförmåga tas bort. Enligt förslaget ska könstillhörighet utgå från en persons egna redogörelse om kön. 

– Vi är glada att translagen äntligen uppdateras, men propositionen innehåller fortfarande problem. Det tredje juridiska könet lämnas bort från lagen, vilket för många transpersoner betyder att man fortfarande inte juridiskt får bestämma om sitt eget kön. Det är oacceptabelt, säger Julia Ståhle, förbundsordförande för Svensk Ungdom. 

Regeringens förslag om att få fastställa sitt juridiska kön kräver också att en person har blivit myndig. 

– Det är kränkande att personer som är unga fortfarande inte ska får självbestämmanderätt över sitt egna juridiska kön. En 15 år gammal person har redan straffrättsligt ansvar och kan byta sitt namn. Att man inte ska få rätten att fastställa ens sitt juridiska kön som 15 år gammal skapar onödigt lidande.