Under måndagen presenterade Sannfinländarna sitt finskhetsprogram, där partiet bland annat vill slopa den obligatoriska undervisningen i andra inhemska språket och språkkrav inom arbetsmarknaden. Svensk Ungdoms presidium anser att retoriken är förkastlig och fördömer finskhetsprogrammet.  

– Språk är, och kommer alltid att vara, en rikedom. Alla språk i Finland behövs och stärker varandra, inte tvärtom. Det är skrämmande att Sannfinländarna nu bygger sin retorik på att trycka ner en av landets minoriteter, säger Ståhle.

I programmet antyder Sannfinländarna att grundlagen i sin nuvarande form skyddar svenskan i onödan. 

– Sannfinländarnas uttalanden om att öppna grundlagen till behandling angående nationalspråken är oroväckande, både med tanke på svenskan och andra grundlagskyddade rättigheter. Det känns helt absurt att nu behöva försvara en rättighet som redan är grundlagsskyddad, säger Liemola. 

– Det är farligt att separera grupper beroende på språk, så som Sannfinländarna gör genom alarmerande uttalanden och obehaglig retorik. Vi behöver inte mera polarisering i dagens samhälle, då vi lever i oroliga tider och har gemensamma mål att fokusera på, säger Broända.

Julia Ståhle, förbundsordförande, Svensk Ungdom
Anton Broända, vice förbundsordförande, Svensk Ungdom
Morris Liemola, vice förbundsordförande, Svensk Ungdom