De första resultaten i de av Ryssland skapade valen i Ukraina har kommit. Där påstår Ryssland att ukrainarna i de ockuperade områdena röstat “ja” till att bli en del av Ryssland. På grund av det pågående kriget gick valfunktionärer från hus till hus. Rapporter om grova överträdelser vid röstningar när soldater har följt med funktionärerna. Detta ”val” påminner starkt om 2014 då Kreml hävdade att 96,7% röstade för annexering, men enligt Russia’s Human Rights Watch var valdeltagande bara 30%, varav endast hälften stödde annexeringen. Svensk Ungdoms internationella utskott fördömer omröstningarna, och kräver att omvärlden tydligt markerar att resultaten inte är legitima.

– En folkomröstning om att bli en del av det ockuperande landet mitt under ett pågående krig går mot internationell humanitär rätt. Likt på Krimhalvön 2014 är dessa folkomröstningar illegitima och representerar inte folkets vilja. Att tvinga folket rösta under gevärspipan talar starkt om hurudan demokrati som Ryssland står för, säger Benjamin Bergan, ordförande för SU:s internationella utskott.

Efter sju månader av ihärdigt krigande har de ukrainska trupperna stoppat Rysslands framfart, vänt på fronten och tagit tillbaka stora delar av de ockuperade territorierna i östra Ukraina. Ukraina har visat att med landet med stöd från väst i form av vapen och material kan besegra Ryssland. Efter dessa stora förluster har Kreml gett order om partiell mobilisering för att kunna försvara den 1000 km långa fronten.

– Ukrainarna har visat att de klarar av att hålla tillbaka och besegra de ryska trupperna. Finland tillsammans med EU måste fortsätta öka på vårt stöd till Ukraina. Ett ryskt Ukraina är inte ett alternativ, avslutar Bergan.