Maria Tokou, hemma från Kronoby, har valts till ny ordförande för Svensk Ungdom i Österbotten under kretsens höstmöte under onsdag kväll. Hon efterträder Rasmus Mattus som suttit på posten i två år och tidigare i år blev invald i SU:s förbundsstyrelse.

-– Nu lägger vi sikte på riksdagsvalet och att göra ett gott resultat. Ett annat viktigt fokusområde vi har i kretsstyrelsen är att aktivera gräsrötterna. Jag ser fram emot uppdraget och hoppas att året för med sig många människomöten, säger Tokou.

Tokou är 26 år gammal och jobbar som förvaltningssekreterare på Pedersöre kommun. Tokou blev tidigare i år invald i fullmäktige för Österbottens välfärdsområde och är även förtroendevald i Kronoby kommun, där hon bland annat sitter i kommunstyrelsen och fungerar som ordförande för sektionen för livskvalitet.

Under mötet valdes också kretsens övriga styrelsemedlemmar.

Ordinarie medlemmar: Mira Bäck, Chatarina Doktar, Andree Martinez, Elin Möller, Elvira Nyrönen, Roberth Sjöström, och Anton Åkerman.

Suppleanter: Jean Hellsten, Vilmer Svenlin och Amanda Åkersten.