Den 16 september mördade den iranska sedlighetspolisen Jina Mahsa Amini för att hon burit sin slöja på fel sätt. Sedan dess demonstrerar tusentals människor i stora delar av Iran för frihet från våld och förtryck. Alma Portin, Benjamin Bergan och Simon Granroth anser att Finland bör verka för att såväl EU som FN ska sätta press på den Iranska regimen.  Därtill borde Irans ambassadör, Forouzandeh Vadiati, krävas på redogörelse för regimens agerande.

– Masha Aminis död var startskottet för ett uppror för kvinnors rättigheter. Om vi verkligen vill stöda de iranska kvinnorna måste vi göra mera än solidaritetsuttalanden, säger Benjamin Bergan, ordförande för SU:s Internationella Utskott.

Den iranska regimen har tagit till hårda medel för att tysta ner det som nu händer och bryta demonstrationerna med våld – regimen har genomfört massarresteringar, stängt ner internet och använt dödligt våld mot demonstranterna. 

– Vi i Finland kan inte och ska inte förbli åskådare för sådant besinningslöst hat och våld. Vi måste göra vad vi kan för att sätta press på den teokratiska diktaturen i Iran och västvärlden borde egentligen ha tagit ett aktivare grepp för länge sedan. SFP ska alltid stå upp för frihet och alla människors lika rättigheter, både här och utomlands, säger Simon Granroth, ordförande för SFP i Helsingfors. 

– Christopher Hitchens levde i uppfattningen att det finns ett sätt framom alla andra som lägger grunden för fria och framgångsrika samhällen – kvinnans frigörelse. Det gör jag också. Jag hoppas och vill verkligen tro att Mahsa Aminis tragiska död har satt igång ett händelseförlopp som inte längre går att stoppa, fortsätter Granroth.

– Fallet belyser problematiken som redan redan länge funnits i Iran. Vi bör alltid försöka se till att mänskliga rättigheter bevaras i andra länder lika som här och agera då länder bryter mot dem. Alla borde ha rätt att uttrycka sig själv utan rädsla för hat, förtryck och våld, säger Portin.