Richards Smeds, 22, har inlett arbetet som debattkoordinator för Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS och Svensk Ungdoms gemensamma debattprojekt. Smeds är hemma från Drumsö, Helsingfors och studerar socialpsykologi på Helsingfors Universitet. Smeds har tidigare arbetat inom marknadsföring och för start-up företaget Mjuk Group AB.

– Jag har alltid haft ett intresse för debatter, och vill gärna lära mig mera om den viktiga politiska verksamheten på SU och FSS. Debatter är ett ypperligt sätt för unga att få sina åsikter hörda, visa sina retoriska förmågor och lära sig en viktig kompetens för arbetslivet. Jag ser fram emot resorna, att träffa trevliga människor och hoppeligen nya talanger, säger Smeds. 

Finlands Svenska Skolungdomsförbund och Svensk Ungdom har sedan 2013 arrangerat ett gemensamt debattprojekt för studerande på andra stadiet. Syftet med projektet är att stärka ungas förmågor i debatt och retorik. Smeds kommer att koordinera projektet och ansvara för Debattforum (workshoppar i debatt och retorik) och den nationella Debattävlingen för studerande på andra stadiet.

Smeds tillträdde tjänsten den 17.10 och efterträder Eddie Myrskog.