Klimatmötet COP27 är inne på sin andra vecka, och ett av de teman som står i fokus är klimaträttvisa. De rika länderna har med sina ageranden orsakat mest utsläpp per capita medan de direkta följderna av klimatkrisen redan nu syns i de fattigare länderna, bland annat i form av kraftiga översvämningar och extrem torka. Hittills har världen inte fått tydliga svar på hur kommande generationer ska kunna hantera, eller finansiera följderna klimatkrisen kommer ge upphov till.

– Det är klart att klimatfrågor och rättvisefrågor går hand i hand. De som gjort minst för att bidra till koldioxidutsläppen drabbas hårdast av att klimatet blir allt mer oberäkneligt, samtidigt som kommande generationer riskerar att åläggas ett tyngre klimatansvar, vilket är orättvist. säger SU:s förbundsordförande Julia Ståhle

Finland representeras också under COP27 där den finska delegationen förde fram den klimatpolitik som Finland gjort, samtidigt som många också poängterade att det krävs till internationella åtgärder för att bromsa klimatkrisen. Svensk Ungdom anser att Finland ännu tydligare bör ställa krav på andra länder och också på vår egen klimatpolitik så att den tar de mest sårbara och utsatta i beaktande.

– Även om Finland är litet så kan vi, och måste vi, ta vårt ansvar för att påverka klimatpolitiken internationellt. Finland ska vara en föregångare som visar att även om inte vi drabbas hårdast av klimatförändringarna just nu, så krävs det snabba och effektfulla åtgärder. Åtgärderna måste också beaktas ur ett rättviseperspektiv och ingen ska drabbas oproportionerligt av de åtgärder som införs. avslutar Ståhle.