Resultaten av Institutet för hälsa och välfärds (THL) enkät Hälsa i skolan har publicerats den 23.11. Resultaten är högst oroväckande. Enkäten undersökte för första gången huruvida studerande och elever upplevt att någon av de vuxna i skolan har mobbat eleven i skolan under läsåret. Av eleverna i årskurs 8 och 9 svarade 6% att det upplevt mobbning minst varje vecka av en vuxen. För årskurs 4 och 5 var resultatet 3%.

– Dessa resultat är hemskt oroväckande och helt oacceptabla. En ung person ska inte behöva vara rädd för att gå till skolan för att hen blir mobbad, och verkligen inte behöva vara rädd för att gå till skolan eftersom att en vuxen mobbar hen, säger Emilie Jäntti, förbundsstyrelsemedlem i Svensk Ungdom.

Också bland eleverna sker en grad av mobbning som inte bör accepteras. Bland årskurs 8 och 9 har var fjärde elev upplevt mobbning. I årskurs 4 och 5 är samma siffra 36%. De grupper som oftast utsätts för mobbning är elever som placerats utanför hemmet, de som har utländsk bakgrund och de som hör till köns- och sexuella minoriteter.

– Att skolan ännu inte år 2022 kan vara en säker och trygg plats för elever som placerats utanför hemmet, de som har utländsk bakgrund och de som hör till sexuella eller könsminoriteter är oroväckande och skamligt. Vi måste ta ordentliga krafttag för att minska på mobbningen och se till att varje unga person får träffa skolkuratorn åtminstone en gång om året, säger Jäntti.

Du hittar mer information om enkäten bland annat i YLE:s artikel (på finska). Vill du läsa mera om hur Svensk Ungdom vill jobba mot mobbning? Här hittar du vårt politiska program!