De senaste veckornas oroligheter i regeringen har inte bara påverkat regeringens funktionsduglighet, utan försämrar också de finländska primärnäringarnas förutsättningar att klara vintern. Efter att Centern valde att inte rösta med regeringen i naturvårdslagen har De Gröna som svar stoppat ett stödpaket riktat mot jordbrukarna. 

– Lantbruket har varit i en ekonomisk nedgång sedan ingången i EU, med försämrad lönsamhet. Den kassakris som nu uppstått, till följd av Putins krig i Ukraina, är stort. Stödet var till början tänkt  att vara 300 miljoner, 200 miljoner i olika stöd och 100 riktad till forskning de kommande åren. Man har redan skurit i stödet, och nu riskerar det falla bort helt, vilket drabbar livsmedelsproduktionen, säger Anton Broända, vice ordförande för Svensk Ungdom. 

Syftet med stödet var inte att lösa de grundläggande problemen, utan att hjälpa jordbrukarna över vintern så att de klarar sig utan att gå i konkurs.  Läget är akut på djurgårdar, och flera växthusföretag har pausat produktionen över vintern

– Livsmedelsproduktion är inte en självklarhet. Låt inte primärnäringarna lida för att straffa ett parti, avslutar Broända.