I måndags godkände välfärdsområdesstyrelsen för Österbottens välfärdsområde ett försök om att erbjuda gratis preventivmedel till personer under 25 år. Maria Tokou, ordförande för Svensk Ungdom i Österbotten och fullmäktigeledamot i välfärdsområdet glädjer sig över beslutet. 

– Att unga får tillgång till avgiftsfria preventivmedel är en viktig åtgärd för att främja ungas sexualhälsa, förebygga oönskade graviditeter och minska antalet aborter säger Tokou.

Svensk Ungdom har redan en lång tid arbetat för att gratis preventivmedel ska erbjudas i kommunerna. I nuläget erbjuder vissa kommuner i Österbotten denna service och vissa inte. I och med att ansvaret för social- och hälsovården flyttas över från kommunerna till välfärdsområdet vid årsskiftet kommer alla unga i Österbotten ges jämlik tillgång till preventivvårdstjänster.

– Försöket med gratis preventivmedel gäller för ett år, men Svensk Ungdom i Österbotten hoppas såklart att det fortsätter som en bestående service efter 2023. Statistik har visat att tonårsgraviditeter och könssjukdomar minskat i de kommuner som erbjudit gratis preventivmedel, framhåller Tokou.