Veronica Helanen, 22, kandiderar i riksdagsvalet 2023 i Uleåborgs valkrets. Helanen är hemma från Uleåborg och nominerades som kandidat på Svenska folkpartiets Samkrets kretsstyrelsemöte under torsdag kväll 15.12.2022. Hon har tidigare kandiderat i kommunalvalet 2021 och i välfärdsområdesvalet 2022. Helanen har tagit studenten från den svenskspråkiga skolan i Uleåborg. De senaste åren har hon varit borta från studier och arbete, eftersom hon genomgått två levertransplantationer. Helanen vill framför allt arbeta för att ingen, speciellt unga eller långtidssjuka, i framtiden ska drabbas av beslut man fattar idag och för att dessa grupper röst ska höras.

– Jag vill att vårt samhälle ska stöda unga och sjuka, genom att minska på byråkratin för att komma tillbaka till studie- eller arbetslivet efter att ha varit sjukskriven en längre tid. Jag vill att de som fattar besluten på riktigt vet hur det är att leva med besluten som gjorts.  Till exempel är vår hälsovård i en väldigt dålig situation. Jag har erfarenhet av hur överbelastad vår hälsovård är och är mycket orolig, eftersom det påverkar våra allas liv, säger Helanen.

Efter att ha genomgått två organtransplantationer har Helanen en omfattande erfarenhet av hur det är att leva som ung med en långtidssjukdom i dagens samhälle. Risken för att hamna utanför samhället utan studieplats eller arbete är enorm. Helanen vill att det i framtiden skulle vara lättare att komma med i samhället, genom att få en arbetsplats där man har förståelse för situationen eller en studieplats där man kan anpassa sina studier enligt livssituation. I dagens samhälle har också många unga problem med mental hälsa. Helanen vill se ett samhälle där man inte pressar unga i högstadiet, utan låter unga njuta av livet. Hon anser också att vi måste ta hand om hälsovården så att människorna får hjälp då de behöver. Helanen har erfarenhet av att vara patient på sjukhus och vet vad det är då man väntar på att få hjälp. Det är oansvarigt att vi i dagens läge har en situation där väldigt många väntar på vård.

– Jag vill vara en kandidat som för fram ungas och långtidssjukas åsikter och ser till att i man i beslutsfattandet tar hänsyn till att ingen blir utanför samhället, avslutar Helanen.