Ungas skuggregeringsprogram har under fredag förmiddag färdigställts. Samlingspartiets ungdomsförbunds ordförande Ida Leino har bildat regering med Samlingspartiets ungdomsförbund, Socialdemokratisk ungdom, Centerungdom och Svensk Ungdom. Svensk Ungdoms förbundsordförande Julia Ståhle är överlag nöjd med förhandlingarna och programmet.

– Förhandlingarna var givande och fördes på ett respektfullt sätt. Även om förbunden inte ser lika på alla punkter kunde vi hitta kompromisser, kommenterar Ståhle.

Regeringsprogrammet innehåller satsningar som grundar sig på viljan att trygga välfärdssamhället genom att beakta människans bästa men också den ekonomiska realiteten. Stora satsningar på sysselsättning samt hälsofrämjande punktbeskattning på bl.a. alkohol och tobak samt en helhetsreform av socialskyddet finns med i programmet för att balansera ekonomin.

– Balanseringen av ekonomin har utformats utan att röja i utbildning vilket vi ser som en otroligt viktig sak. Här finns också satsningar på småbarnspedagogik. En annan viktig punkt för oss är slopandet av förstagångskvoten i antagningen. Det fortsatt tvåspråkiga Finland, särskilt inom undervisningen, finns i regeringsprogrammet tack vare våra insatser.

Ungdomsförbunden har i förhandlingarna visat vilken väg de ser för Finlands framtid. Skuggregeringen vill sänka rösträttsåldern i kommunalvalen till 16. Man vill också slopa den nuvarande modellen för hur ministerierna fungerar och övergå till ett system, där ministerierna går in i varandra och med ett enhetligt statsråd. Värnplikten ska förnyas så att den gäller alla kön. I programmet förespråkas också en moderniserad drogpolitik, där innehav och bruk av cannabis dekriminaliseras, cannabis för medicinskt bruk legaliseras och injektionsrum tillåts.

– Vi hoppas att både skuggregeringsbildningen och programmet beaktas efter valet den andra april. Vi ser på den blåröda regeringen med stöd från C och SFP som fungerande och framåtblickande. Finland behöver balanserat regeringssamarbete där både ekonomin och människan tas i beaktande. SFP behövs för att försvara värden som flerspråkighet, jämlikhet och en utveckling av vårt välfärdssamhälle som bygger på en hållbar ekonomi, avslutar Ståhle.