Granroth: SHVS finansiering är otillräcklig!

Granroth: SHVS finansiering är otillräcklig!

I januari 2021 genomgick Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) en reform då yrkeshögskolestuderande blev en del av SHVS. Trots att mängden kunder har ökat med ungefär hälften har finansieringen inte ökat i samma grad. Också vårdbehovet har ökat på grund av den...