Sigfrids: Suomen on mahdollistettava joustavammat työmarkkinat

Sigfrids: Suomen on mahdollistettava joustavammat työmarkkinat

Työllisyystoimi numero 2 Suomen työllisyysaste on saatava nousuun. RKP-nuorten puheenjohtaja Frida Sigfrids peräänkuuluttaa hallitukselta välittömiä toimia. Yksi konkreettinen keino on ottaa käyttöön niin sanottu flexicurity-malli, eli joustoturvamalli, joka on...
Svensk Ungdom: Betala skadestånd till dem som tvångssteriliserats

Svensk Ungdom: Betala skadestånd till dem som tvångssteriliserats

Den finländska translagstiftningen ligger ännu på en oacceptabel nivå och sterilisering är ett krav för att få genomgå könskorrigering. Svensk Ungdoms vice ordförande Nicholas Kujala och jämställdhetsutskottets ordförande Annika Lepistö säger att Finland måste börja...
Sigfrids: Inför en negativ inkomstskatt

Sigfrids: Inför en negativ inkomstskatt

Sysselsättningsåtgärd nummer 1 I regeringsprogrammet stadgas att regeringen ska inleda ett försök med en negativ inkomstskatt under den här regeringsperioden. Svensk Ungdoms ordförande Frida Sigfrids gläds över beslutet och hoppas att regeringen inleder försöket så...
Sigfrids: Öka kunskapen om samernas kultur i Finland

Sigfrids: Öka kunskapen om samernas kultur i Finland

I dag firar vi samernas nationaldag. Samerna är ofta offer för diskriminering i Finland på grund av okunskap om den samiska kulturen bland den finska befolkningen. Svensk Ungdoms förbundsordförande Frida Sigfrids säger att det här är något Finland behöver åtgärda...