Sigfrids: Pandemin är ingen generationsupplevelse för unga!

Sigfrids: Pandemin är ingen generationsupplevelse för unga!

Fyra av fem unga uppger att deras mentala hälsa försämrats på grund av coronarestriktionerna. Det här framgår ur undersökningen som takorganisationen för Finlands ungdomssektor Allians gjort tillsammans med MTV Uutiset. Svensk Ungdoms förbundsordförande Frida...
JOBBA FÖR SU: KOMMUNIKATÖR

JOBBA FÖR SU: KOMMUNIKATÖR

Svensk Ungdom är ett politiskt ungdomsförbund som jobbar för ett liberalt, flerspråkigt och hållbart Finland. Hos oss är du del av en växande och dynamisk ungdomsorganisation – vårt team är engagerat, ambitiöst och nytänkande i sitt arbete. #supersonalen består av...
Julia Ståhle kandiderar till förbundsordförande för Svensk Ungdom

Julia Ståhle kandiderar till förbundsordförande för Svensk Ungdom

Julia Ståhle ställer upp till förbundsordförande för Svensk Ungdom på förbundets kongress i maj 2022. Ståhle har under de senaste två åren suttit i förbundets styrelse och har aktivt arbetat med att göra SU:s politik synlig i den allmänna samhällsdebatten. – SU...