Anton Broända: Jordbrukarna behöver stöd för att klara vintern

Anton Broända: Jordbrukarna behöver stöd för att klara vintern

De senaste veckornas oroligheter i regeringen har inte bara påverkat regeringens funktionsduglighet, utan försämrar också de finländska primärnäringarnas förutsättningar att klara vintern. Efter att Centern valde att inte rösta med regeringen i naturvårdslagen har De...
Emilie Jäntti: Vi måste ta krafttag för att minska på mobbningen

Emilie Jäntti: Vi måste ta krafttag för att minska på mobbningen

Resultaten av Institutet för hälsa och välfärds (THL) enkät Hälsa i skolan har publicerats den 23.11. Resultaten är högst oroväckande. Enkäten undersökte för första gången huruvida studerande och elever upplevt att någon av de vuxna i skolan har mobbat eleven i skolan...
Filip Schauman kandiderar i riksdagsvalet 2023

Filip Schauman kandiderar i riksdagsvalet 2023

Filip Schauman, 18, kandiderar i riksdagsvalet 2023 i Egentliga Finland. Schauman är hemma från Åbo och är abiturient vid Katedralskolan. Han nominerades som kandidat på Svenska folkpartiet i Egentliga Finlands kretsmöte den 30.11. Schauman har nyligen blivit invald...
Sebastian Tolvanen fortsätter leda SU i Nyland

Sebastian Tolvanen fortsätter leda SU i Nyland

Sebastian Tolvanen, 26, har under måndagens kretsmöte blivit omvald till kretsordförande för Svensk Ungdom i Nyland. Tolvanen är hemma från Karis och arbetar som sjukskötare.  – Vi tar för tillfället sikte på ett ökat antal kandidater i riksdagsvalet 2023,...