Allt du behöver veta om att rösta i kommunalval

Allt du behöver veta om att rösta i kommunalval

26.5–8.6 & 13.6 I juni är det kommunalval i Finland. Det betyder att du får vara med och bestämma hur din hemkommun ska utvecklas. Vi har samlat ihop saker som är bra att veta för dig som röstar för första gången i ett nationellt val – eller för dig som röstat...

Öka vår vaccinationsgrad!

År 2019 beskrev WHO för första gången det ökade vaccinmotståndet som en av de tio största globala hälsoriskerna. Enligt en studie om tilltro till vaccin som Europeiska Kommissionen publicerade 2018 har förtroendet för att vacciner är säkra och effektiva minskat också...

Inför ett tredje juridiskt kön!

Enligt den nuvarande jämställdhetslagen förbjuds diskriminering på grund av könsidentitet eller könsuttryck, samtidigt som våra egna strukturer inte ger rum för personer som befinner sig utanför tvåkönsnormen. Enligt Finlands nuvarande lagstiftning kan en person...

Upptäck cancern i tid

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos finländska kvinnor och årligen insjuknar ca. 5 000 kvinnor i bröstcancer. Nästan var åttonde kvinna drabbas av sjukdomen. Risken för bröstcancer ökar med åldern; ungefär hälften av bröstcancerfallen upptäcks hos kvinnor...