Schauman: Regeringen flyr sitt ansvar för flyktingssituationen i Medelhavet

Svensk Ungdom är kritiska till regeringens beslut om att inte utöka flyktingkvoten med EU kommissionens förslagna andel. I stället föreslår de att kommissionens föreslagna kvot ska ingå i nuvarande flyktingkvot. Enligt kommissionen skulle Finland ta emot 293 flyktingar och 792 asylsökanden. – Regeringens flyr sitt ansvar. Tanken med kommissionens förslag är att länder som tar emot…

Detaljer