JOBBA FÖR SU: VIKARIERANDE VERKSAMHETSLEDARE FÖR HELSINGFORS OCH ÖVRIGA FINLANDS KRETS

JOBBA FÖR SU: VERKSAMHETSLEDARE FÖR NYLANDS KRETS

Vi söker en verksamhetsledare för Nylands krets Svensk Ungdom är ett politiskt ungdomsförbund som jobbar för ett liberalt, flerspråkigt och hållbart Finland. Hos oss är du del av en växande och dynamisk ungdomsorganisation – vårt team är engagerat, ambitiöst och...
Ansökan till SU:s Utskott 2021-2022

Ansökan till SU:s Utskott 2021-2022

SU:s utskott jobbar för att stärka förbundets profil och politik inom olika politiska delområden. Genom att sitta i ett utskott kan du direkt vara med och forma förbundets verksamhet och politik, samtidigt som du får lära känna och samarbeta med personer som brinner...
Andree Martinez, 21 – Styrelsekandidat

Andree Martinez, 21 – Styrelsekandidat

Vilka politiska frågor är viktiga för dig? En högklassig utbildningspolitik står nära mitt hjärta. Jag har alltid drivit frågor som berör oss unga men framför allt vår framtid. Därför är även innovation och företagsamhet en viktigt frågor för mig. Jag vill se en hög...
Oliver Lindqvist, 27 – Styrelsekandidat

Oliver Lindqvist, 27 – Styrelsekandidat

Vilka politiska frågor är viktiga för dig? Politiska frågor som gäller jämlikhet. Mänskliga rättigheterna är nära mitt hjärta. Varför vill du sitta i Svensk Ungdoms förbundsstyrelse? För att ta upp frågor på jämlikhet som handlar om personer med funktionsnedsättning....
Emmi Piippo, 25 – Vice ordförandekandidat

Emmi Piippo, 25 – Vice ordförandekandidat

Vilka politiska frågor är viktiga för dig? Jag är särskilt intresserad av frågor som berör social- och hälsovård, utbildning och jämlikhet. Med andra ord har jag ett stort intresse för socialpolitik och för hur vi kan skapa social trygghet i samhället. En högklassig...