Emilie Jäntti, 21 – Styrelsekandidat

Emilie Jäntti, 21 – Styrelsekandidat

Vilka politiska frågor är viktiga för dig? För mig är utbildningsfrågor mycket viktigt. Ända från småbarnspedagogik upp till tredje stadiet och allt som det berör.En fråga som jag arbetat mycket med under de senaste åren är förlängning av läroplikten på andra stadiet,...
Bertha Simojoki, 19 – Styrelsekandidat

Bertha Simojoki, 19 – Styrelsekandidat

Vilka politiska frågor är viktiga för dig? Frågor gällande jämlikhet och jämställdhet, miljö- och hållbarhetsfrågor, mentalvård och säkerhetsfrågor är viktiga för mig. Varför vill du sitta i Svensk Ungdoms förbundsstyrelse? Jag har politisk erfarenhet från...
Alma Portin, 19 – Styrelsekandidat

Alma Portin, 19 – Styrelsekandidat

Vilka politiska frågor är viktiga för dig? De som jag anser att är viktigast är hur vi genom samarbete och innovation kan föra vårt samhälle framåt på ett hållbart sätt. Klimatfrågor och klimatpolitik är något som ligger nära hjärtat för mig och klimatförändringarna...
Nicole Sten, 19 – Styrelsekandidat

Nicole Sten, 19 – Styrelsekandidat

Vilka politiska frågor är viktiga för dig? Som landsbygdsbo så är närservice en viktig fråga. Jag vill att vi även efter SOTE-reformen ska kunna tala om ett Finland med närservice och kraftfulla småkommuner. Vad kan vi göra för att garantera rättigheterna till service...
Anton Broända, 22 – Vice ordförandekandidat

Anton Broända, 22 – Vice ordförandekandidat

Vilka politiska frågor är viktiga för dig? Lantbruks och landsbygdsfrågor är viktiga för mig. En stor del av vår befolkning bor på landsbygden, och vi har speciella utmaningar där. Lantbruket står inför sin svåraste kris i modern tid, med kraftigt höjda priser på...
Julia Ståhle, 24 – Ordförandekandidat

Julia Ståhle, 24 – Ordförandekandidat

Vilka politiska frågor är viktiga för dig? Min bakgrund ligger inom den internationella politiken, då min tid inom Svensk Ungdom började från det internationella utskottet och jag har också tidigare varit aktiv inom internationell föreningsverksamhet. Det delområdet...