Svensk Ungdom om flyktingpolitiken: Hur sover regeringen om natten?

Idag träder nya ändringar i utlänningslagen i kraft. Förändringarna innebär ett försämrat rättsskydd för asylsökande genom att besvärstiden förkortas och rätten till rättshjälp begränsas. Förändringarna är bara några i ledet av regeringens omänskliga flyktingpolitik. Svensk Ungdoms förbundsordförande Ida Schauman är arg över förändringarna. – Regeringen behandlar asylsökande som ett obekvämt problem som snabbt ska städas…

Detaljer

Schauman: Regeringen flyr sitt ansvar för flyktingssituationen i Medelhavet

Svensk Ungdom är kritiska till regeringens beslut om att inte utöka flyktingkvoten med EU kommissionens förslagna andel. I stället föreslår de att kommissionens föreslagna kvot ska ingå i nuvarande flyktingkvot. Enligt kommissionen skulle Finland ta emot 293 flyktingar och 792 asylsökanden. – Regeringens flyr sitt ansvar. Tanken med kommissionens förslag är att länder som tar emot…

Detaljer