Adlercreutz och Ingo: Var är asylpolitiken som främjar integration?

Då en asylansökan behandlas kan speciella personliga skäl som påverkar asylbeslutet tas i betraktande. Det kan till exempel vara frågan om företagsamhet, påbörjad utbildning eller familjeband. Speciella personliga skäl beaktas dock mycket sällan, även om det klart vore i allmänhetens intresse. Det säger SFP:s vice ordförande och riksdagsledamot Anders Adlercreutz samt Svensk Ungdoms ordförande Christoffer…

Detaljer

Schauman om flyktingpolitiken: Regeringens anti-invandringskampanj absurd prioritering

PRESSMEDDELANDE 14.12. Publiceringsfritt genast   Svensk Ungdoms förbundsordförande Ida Schauman är upprörd över finansutskottets beslut om att bevilja 250 000 euro till att informera potentiella asylsökande om att det inte lönar sig att söka asyl i Finland. – Jag kan inte förstå den här satsningen. I ekonomiskt kärva tider borde beslutsfattare satsa pengar på det…

Detaljer

Svensk Ungdom om flyktingpolitiken: Hur sover regeringen om natten?

Idag träder nya ändringar i utlänningslagen i kraft. Förändringarna innebär ett försämrat rättsskydd för asylsökande genom att besvärstiden förkortas och rätten till rättshjälp begränsas. Förändringarna är bara några i ledet av regeringens omänskliga flyktingpolitik. Svensk Ungdoms förbundsordförande Ida Schauman är arg över förändringarna. – Regeringen behandlar asylsökande som ett obekvämt problem som snabbt ska städas…

Detaljer

Schauman: Sluta ignorera rasismen Sipilä!

Statsminister Juha Sipilä kommenterade för första gången idag närvaron av gatupatruller. Enligt statsministern har diskussionen fått för stora proportioner och han undvek även att fördöma patrullerna. Svensk Ungdoms ordförande Ida Schauman är förargad över statsministerns sätt att hantera gatupatrullerna. – I Finland har vi ytternationalister som tar sig an att kontrollera det offentliga rummet, medan…

Detaljer

Schauman: Regeringen flyr sitt ansvar för flyktingssituationen i Medelhavet

Svensk Ungdom är kritiska till regeringens beslut om att inte utöka flyktingkvoten med EU kommissionens förslagna andel. I stället föreslår de att kommissionens föreslagna kvot ska ingå i nuvarande flyktingkvot. Enligt kommissionen skulle Finland ta emot 293 flyktingar och 792 asylsökanden. – Regeringens flyr sitt ansvar. Tanken med kommissionens förslag är att länder som tar emot…

Detaljer