Svensk Ungdom om flyktingpolitiken: Hur sover regeringen om natten?

Idag träder nya ändringar i utlänningslagen i kraft. Förändringarna innebär ett försämrat rättsskydd för asylsökande genom att besvärstiden förkortas och rätten till rättshjälp begränsas. Förändringarna är bara några i ledet av regeringens omänskliga flyktingpolitik. Svensk Ungdoms förbundsordförande Ida Schauman är arg över förändringarna. – Regeringen behandlar asylsökande som ett obekvämt problem som snabbt ska städas…

Detaljer

Räsänen nedvärderar en hel rörelses deltagande

I Hbl (20.3) säger Kristdemokraternas ordförande Päivi Räsänen att Kristdemokraternas mål är att stoppa den könsneutrala äktenskapslagen, som redan denna period behandlats i riksdagen. Ingenting kan kännas mer provocerande för mig och många andra som följt med hur Tahdon-kampanjen målmedvetet, sakligt och med mänskliga rättigheter som ledord fört samman en stor grupp mänskor i ett…

Detaljer