Svensk Ungdom: Generationsväxlingar inom jordbruket bör underlättas.

Svensk Ungdom: generationsväxlingar inom jordbruket bör underlättas. Svensk Ungdom vill att generationsväxlingarna inom jordbruket ska underlättas. I det nuvarande systemet möjliggörs en generationsväxling med understöd då ägaren för gården fyllt 59 år. För att det ska vara möjligt, krävs att gården överräcks till en närstående släkting. Svensk Ungdom anser att en sänkning av åldersgränsen skulle…

Detaljer