Schauman om flyktingpolitiken: Regeringens anti-invandringskampanj absurd prioritering

PRESSMEDDELANDE 14.12. Publiceringsfritt genast   Svensk Ungdoms förbundsordförande Ida Schauman är upprörd över finansutskottets beslut om att bevilja 250 000 euro till att informera potentiella asylsökande om att det inte lönar sig att söka asyl i Finland. – Jag kan inte förstå den här satsningen. I ekonomiskt kärva tider borde beslutsfattare satsa pengar på det…

Detaljer

Svensk Ungdom om flyktingpolitiken: Hur sover regeringen om natten?

Idag träder nya ändringar i utlänningslagen i kraft. Förändringarna innebär ett försämrat rättsskydd för asylsökande genom att besvärstiden förkortas och rätten till rättshjälp begränsas. Förändringarna är bara några i ledet av regeringens omänskliga flyktingpolitik. Svensk Ungdoms förbundsordförande Ida Schauman är arg över förändringarna. – Regeringen behandlar asylsökande som ett obekvämt problem som snabbt ska städas…

Detaljer