Prata, inte piller!

Depressionsmedicinering har blivit allt vanligare sedan SSRI-mediciner (selective serotonin reuptake inhibitor, selektiva serotoninåterupptagningshämmare) etablerade sig på marknaden. Rätt använt lindrar de effektivt symptomen, men tyvärr har de blivit ett alternativ...

Sänk promillegränsen till 0,2 promille

För tillfället ska den som kör ett motordrivet fordon eller en spårvagn dömas till böter eller fängelse i högst sex månader om hen förtärt alkohol i sådan mängd att alkoholhalten under eller efter färden är minst 0,5 promille i hens blod eller minst 0,22 milligram per...

Legalisera cannabis

Kriget mot droger är förlorat. Land efter land börjar förstå att de problem som droger medför inte försvinner i och med förbud. Tvärtom flyttas fokuset i och med förbud från att hjälpa till att straffa. I Finland förs det, som tur, inte ett krig i dess verkliga...

Sluta fimpa på gatan!

Cigarettfimpar är ett av de vanligaste skräpen. Gatustädning kostar. Genom att uppmuntra renlighet driver man ner offentliga utgifter. En renare gatubild gör städer och tätorter mer attraktiva att bo i. En vacker miljö tillfredsställer människors estetiska sinne....

Sprutorna bort från gatorna

Den finska drogpolitiken har sakta övergått från att betona straff till att hjälpa de som hjälp behöver. Drogmissbruk är inte ett livsval, utan ett sjuktillstånd. Utöver substitutionsbehandling, som man har ordnat i Finland redan i 20 år, har man hjälpt missbrukare av...