Hastighetsbegränsningar ska bestämmas regionalt

Fram till oljekrisen 1973 fanns det inga hastighetsbegränsningar utanför tätorter i Finland, och antalet döda i trafiken låg kring 1200 människor per år. Sedan dess har ett allmänt hastighetstak på 80 km/h varit gällande, vilket har bidragit till att tusentals...

Sänk promillegränsen för roderfylleri

Den finska lagstiftningen gällande roderfylleri ligger efter de övriga nordiska ländernas. I Finland är promillegränsen för roderfylleri 1,0, medan gränsen är 0,5 i Danmark och 0,2 i Sverige. Den förhållandevis höga promillegränsen för roderfylleri kan anses stöda...

Mamma, mamma, barn – godkänn moderskapslagen!

Enligt faderskapslagens 3 kap § 16 (trädde i kraft 1.1.2016) har en man möjlighet att erkänna sitt faderskap före barnets födelse. Detta efter att innebörden och rättsverkningarna klargjorts för parterna. Anmälan inlämnas personligen och i den blivande moderns...

Erkänn flerspråkighet i befolkningsdatasystemet!

Erkänn flerspråkighet i befolkningsdatasystemet! För närvarande går det att registrera endast ett språk som sitt modersmål i befolkningsdatasystemet. Många människor är ändå de facto två- eller t.o.m. flerspråkiga, vilket är vanligt i familjer där exempelvis...

Ge möjligheten att rösta på parti

Ge möjligheten att rösta på parti Idag baserar sig Finlands valsystem på personval, till skillnad från Sveriges valsystem med listor. Det finländska valsystemet ger kandidaterna en rättvis chans att samla röster utan att ha en förutbestämd placering på ett partis...

GMT +1

Vi vill att Finland skulle växla över till samma tidszon som övriga Norden, alltså GMT+1. Detta skulle främja Finlands roll i det nordiska samarbetet. Denna en timmes förskjutning skulle innebära att den finska affärsvärlden skulle harmoniseras med övriga Norden, och...