Fler cykelställ med tak

År: 2017 Status: Godkänd med ändringar Motionär: Miljö- och jordbrukspolitiska utskottet Ämnesord: Miljö   En ökad cykelanvändning i stället för bilism erbjuder som bekant många fördelar bl.a. för miljö och hälsa. Därför bör folk uppmuntras att använda cykeln...

Cykeln först!

År: 2017 Status: Godkänd med ändringar Motionär: Miljö- och jordbrukspolitiska utskottet Ämnesord: Miljö På Kongressen 2016 godkände Svensk Ungdom en motion om kilometerersättning för cykelresor till jobbet, så att cykling blev attraktivare än tidigare. Nu behöver vi...

Återvinn mera!

År: 2017 Status: Godkänd med ändringar Motionär: Miljö- och jordbrukspolitiska utskottet Ämnesord: Miljö   Finland borde bli bättre på att återvinna avfall. Vid återvinning minskas mängden råmaterial som utvinns ur naturen och samtidigt minskar vårt ekologiska...

Förhöjd dagpenning för beväringar

År: 2017 Status: Godkänd med ändringar Motionär: Svensk Ungdom i Helsingfors Ämnesord: Ekonomi   I dag får en person som utför sin värnplikt 5,10 euro per dag under de sex första månaderna i militären. För de som fortsätter sin tjänstgöring längre än sex månader får...

Man ska inte behöva låna för att leva

År: 2017 Status: Godkänd Motionär: Svensk Ungdom i Nyland Ämnesord: Ekonomi  Staten har minskat studiestöden för studerande i Finland med 87 euro. Om man lyfter studiestöd i 9 månader rör det sig om 783 euro i året. Det är en betydande summa. Samtidigt som man minskar...