Slopa burhönsäggen

År: 2018 Status: Föranleder inte åtgärder Motionär: Kretsstyrelsen i Åboland Ämnesord: Djurens välmående, klimat De flesta skolor och offentliga upphandlingar i Finland använder för tillfället burhönsägg i skolan. Dessa ägg kommer från hönor som tvingas värpa ägg...

Metro till Vanda

År: 2018 Status: Föranleder inte åtgärder Motionär: Miljö- och jordbrukspolitiska utskottet Ämnesord: Kollektivtrafik Vanda är Finlands fjärde största stad samt grannstad till Helsingfors, Finlands överlägset största stad. Vandas årliga befolkningstillväxt är 5000...

Tågbana mellan Helsingfors och Kotka

År: 2018 Status: Föranleder inte åtgärder Motionär: Miljö- och jordbrukspolitiska utskottet Ämnesord: Kollektivtrafik Motorväg E18, mellan Helsingfors och Kotka, är en av landets bästa motorvägar. Det är dock på tiden att man utvecklar ett mer miljövänligt alternativ...

Utveckla den östra kustbanan

År: 2018 Status: Godkänd Motionär: Svensk Ungdom i Nyland Ämnesord: Kollektivtrafik Tågen går från Helsingfors till Österbotten, till Åbo, till Västra Nyland, till S:t Petersburg och till många ställen runt om i Finland, men Östra Nyland ligger förglömt. Den östra...

Avskaffa arvs- och gåvoskatten!

År: 2018 Status: Godkänd Motionär: Svensk Ungdom i Österbotten Ämnesord: Ekonomi I Finland tas av bröstarvingar 7-19% arvsskatt på den summa som överstiger 20 000€. Av övriga arvtagare tas 20-35% på motsvarande summa. Från 2018 beskattas dessutom...

Begränsa politiska strejker

År: 2018 Status: Godkänd med ändringar Motionär: Svensk Ungdom i Nyland Ämnesord: Arbete Den finländska strejkkulturen har blivit föråldrad över årtiondenas gång. Stora arbetarorganisationer strejkar med politiska motiveringar, istället för att påverka med moderna...