Mera 5G till landsbygden!

År: 2019 Hur kan vi öka inflyttning till landsbygdsområden såsom skärgården? Arbetsmarknaden har förändrats mycket under de senaste årtiondena och många arbetsplatser har flyttat till det digitala utrymmet. Idag är det möjligt för vem som helst att påbörja ett eget...

Flytta partikansliet till Åbo

SFP och Svensk Ungdom har i dagens läge sitt huvudsakliga säte i huvudstaden. En stor del av de evenemang som förbundet ordnar i södra Finland äger därför rum på partikansliet – och det betyder långa och dyra resor för deltagare som kommer från mera avlägsna...

Åbo – the ÅB-vious choice

Då man talar om städer, framförallt huvudstäder, är det helt naturligt att stadens historia kommer på tal.  Då det kommer till Finlands städer finns det väl ingen som har en längre historia än vårt mest älskade Åbo? Idag är hjärtat av vårt land beläget i Helsingfors...

Behåll fartygsstöden

Med motivering att Svensk Ungdom var redo i skuggregeringsförhandlingarna för en kompromiss i frågan om att slopa handelsfartygsstödet, vill SU i Helsingfors nu poängtera vikten av att behålla ifrågavarande stöd oberörd. Varför då? För det första, är vår export helt...

Förbjud pälsnäringen

År: 2019 Det är dags att på lång sikt förbjuda pälsnäringen i Finland. Pälsnäringen sysselsätter ca 5000 personer i Finland och pälsfarmarna har på de senaste åren gjort stora investeringar för att nå de krav som lagen ställer på pälsfarmarna. Det är därför motiverat...

Ingen järnväg till Murmansk!

År: 2019 Argumenten för den s.k. Ishavets järnväg är ekonomiska: järnvägen skulle vara en av de största investeringar i Lappland och kunde ha en central roll för att öka sysselsättning och exporten. Trafik- och kommunikationsminister Anne Berner har kallat järnvägen...