Utveckla EU:s försvarssammarbete

Vi vill att EU-försvarssamarbetet utvecklas och fördjupas. Kostnaderna för utveckling och anskaffning av försvarsmaterial håller på att stiga mycket snabbare än försvarsbudgeterna. Enligt Europeiska parlamentets utredning (2013) kostar bristen av samarbete mellan...

Gör Pluto till planet igen

Pluto, som tidigare kändes som vårt solsystems nionde planet, förlorade sin planetära status år 2006. Då Pluto klassades som dvärgplanet förlorade vårt solsystem en viktig medlem, och en exkludering som orsakade katastrofala trauman till miljontals människor. Att...

Inför en nationell jämlikhetsplan för Svensk Ungdom

Styrelserna för SU i Åboland samt SU i Åbo godkände inför verksamhetsåret 2020 varsin jämlikhetsplan, med syftet att konkret beskriva hur kretsen och lokalavdelningen i sin verksamhet och kommunikation samt i sina evenemang kan uppmärksamma och upprätthålla jämlikhet...

Flytta kongressen till hösten

Svensk Ungdom har senast reviderat sina stadgar 2015. I enlighet med god förvaltningssed bör man se över föreningens stadgar med jämna mellanrum. Eftersom det gått fem år sedan man sett över stadgarna senast är det dags att utreda huruvida de nuvarande stadgarna är i...

Mera mångspråkighet inom SU!

Finland är enligt grundlag ett tvåspråkigt land med finska och svenska som sina officiella språk. Men samhället blir allt mer mångkulturellt och därmed talar också våra väljare och medlemmar flera olika språk. I dagsläget skrivs de flesta utlåtanden på endast svenska...

Levande städer

Allt fler finländare flyttar från landsbygden till städer. Idag är Finlands städer mera än bara en plats för företag och industri, de är även för många ett hem. Alla ska ha möjligheten att få bo på ett trivsamt område som kan erbjuda mångsidiga möjligheter för...