Solpaneler på kommunala byggnader

Svensk Ungdom har som mål att Finland ska vara koldioxidneutralt år 2030. För att uppnå detta behöver kommunerna ha mer ambitiösa målsättningar och jobba effektivare. Genom att öka på förnybara energikällor som solpaneler, vatten- och vindkraft kommer vi närmare våra...

Raise awareness of Africa and its possibilities

The media is easily pointing out negativities and difficulties from Africa such as the Ethiopian war and the storm in Mozambique. This and old fashioned curriculums in schools lead to misleading stereotypes regarding the continent. Due to the projection that the...

Hiilivero Suomeen ja EU:n alueelle

Hiilidioksidin tuottamisen ei tule olla ilmaista ja keino saada kilpailuetua Hiilidioksidipäästöt on yksi merkittävimmistä tekijöistä ilmastonmuutoksessa. Nykyään yritykset voivat saada epäreilua kilpailuetua tuottamalla hiilidioksidipäästöjä, kun kilpailijat pyrkivät...

Utveckla EU:s försvarssammarbete

Vi vill att EU-försvarssamarbetet utvecklas och fördjupas. Kostnaderna för utveckling och anskaffning av försvarsmaterial håller på att stiga mycket snabbare än försvarsbudgeterna. Enligt Europeiska parlamentets utredning (2013) kostar bristen av samarbete mellan...

Gör Pluto till planet igen

Pluto, som tidigare kändes som vårt solsystems nionde planet, förlorade sin planetära status år 2006. Då Pluto klassades som dvärgplanet förlorade vårt solsystem en viktig medlem, och en exkludering som orsakade katastrofala trauman till miljontals människor. Att...

Levande städer

Allt fler finländare flyttar från landsbygden till städer. Idag är Finlands städer mera än bara en plats för företag och industri, de är även för många ett hem. Alla ska ha möjligheten att få bo på ett trivsamt område som kan erbjuda mångsidiga möjligheter för...