Rata inte cirkulära kolvätebränslen

Under det senaste decenniet har allt större tryck riktats mot energi- och bränslesektorn för att minska på skadliga utsläpp och övergå till hållbara energiformer. I denna process har mycket fokus lagts på elektrifiering och helelektriska lösningar, såsom elfordon. I...

Klimatflyktingars rättigheter

Klimatflyktingar passar inte in i den nuvarande definitionen av vad en flykting är enligt FN:s flyktingkonvention. Sedan den industriella revolutionen har vi använt fossila bränslen och naturresurser i årtionden trots de skadliga konsekvenser det har på planeten. Som...

Öka vår vaccinationsgrad!

År 2019 beskrev WHO för första gången det ökade vaccinmotståndet som en av de tio största globala hälsoriskerna. Enligt en studie om tilltro till vaccin som Europeiska Kommissionen publicerade 2018 har förtroendet för att vacciner är säkra och effektiva minskat också...

Inför ett tredje juridiskt kön!

Enligt den nuvarande jämställdhetslagen förbjuds diskriminering på grund av könsidentitet eller könsuttryck, samtidigt som våra egna strukturer inte ger rum för personer som befinner sig utanför tvåkönsnormen. Enligt Finlands nuvarande lagstiftning kan en person...

Upptäck cancern i tid

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos finländska kvinnor och årligen insjuknar ca. 5 000 kvinnor i bröstcancer. Nästan var åttonde kvinna drabbas av sjukdomen. Risken för bröstcancer ökar med åldern; ungefär hälften av bröstcancerfallen upptäcks hos kvinnor...

Höj språkkompetensen på offentliga platser

Då man går in på köpcentret Dixi vid Dickursby järnvägsstation eller ringer till Dickursby hälsostation får man höra bruten svenska, såsom på många andra platser nuförtiden. På järnvägsstationen handlar det bara om konstigt uttalade ord, medan det vid hälsostationen...