Gör psykoterapi tillgängligt för alla!

I Finland måste människor med psykisk ohälsa skaffa sig en psykoterapeut. Att hitta en lämplig psykoterapeut är som att leta efter en nål i en höstack. Att springa på bekantningstillfällen ersätts inte av FPA utan är egen bekostade. I själva terapin måste man betala...

Grunda en namnkomitté

I det nuvarande namnet framkommer inte förbundets värdegrund och den är inte enhetlig med det finskspråkiga namnet. Det är bra att granska om gamla strukturer med jämna mellanrum. Namnbyte är ingen simpel process och det är ett stort beslut, men det måste få...

Nettisivujen ja vaaliohjelmien on oltava helppolukuisia

Nettisivuilla ja vaaliohjelmissa oleva teksti on usein monimutkaista ja tekstiä on paljon vaikeasti luettavassa muodossa. Tämä ei inklusiivista esimerkiksi sellaisia henkilöitä kohtaan, joilla on lukivaikeuksia. Kaiken RKP-nuorten tuottaman sisällön pitäisi olla...

Öka samarbetet över språkgränser

Ett uppenbart problem bland både unga och vuxna är klyftan mellan de två inhemska språken. Det rådande språkklimatet och inställningen till andra språkgrupper är ett omtalat ämne. Justitieministeriets kampanj “Eget språk” som lanserades i november 2020 lyfter upp just...

Fungerande föräldraledighet

Finland har en väldigt konkurrenskraftig föräldraledighetslagstiftning. Båda föräldrarnas rätt till föräldraledighet som är skyddad i lag. Det finns dock fortfarande rum för förbättringar för att öka jämställdheten mellan könen, både i hemmet och på arbetsmarknaden....

Dags för ett försök på avgiftsfri kollektivtrafik i större städer

I dagens läge är det fortfarande så att finländare äger sin bostad, vilket leder till arbetskraftens relativt låga mobilitet. Därför finns det ett behov av att ta sig till jobbet antingen på egen hand eller med kollektivtrafik. Tillgången till kollektivtrafik är en...