Gratis menskopp till unga

År 2019 omfattade Svensk Ungdom under Kongressen en motion om att mensskydd omfattas av en reducerad skattesats på 10%. Något som man jobbat hårt för men som ännu inte omfattats av regeringen. Svensk Ungdom i Österbotten vill nu fortsätta jämställdhetsarbetet och göra...

Antimobbnings program till skolorna!

Samhälle borde satsa mera på antimobbnings program till skolorna. Kiva koulu systemet funkar inte! Skolorna borde ha starkare åtgärder mot mobbning i skolorna. Den som mobbar i skolan borde få mycket hårdare straff. T.ex. den som mobbar borde ha byta skola, inte den...

Förbättring av sexualkunskap undervisning i skolan

Sexualkunskap undervisning ges nu i grundskolan på årskurs 5 och 8 en timme per årskurs. Detta räcker inte alls! Sexualkunskap undervisning borde ges i årskurs 1-9 och hela andra stadiet. Sexualkunskap undervisning skall ges ut av en person med utbildning i...

Ökat samarbete mellan svensk- och finskspråkiga skolor

I huvudstadsregionen finns en stor mängd finlandssvenska barn och tonåringar med bristfälliga kunskaper i det finska språket. Samtidigt har bl.a. de svenskspråkiga gymnasierna haft svårt att delta i samarbetet med finskspråkiga gymnasier i Helsingfors. De...

Lättare tillgång till FPA

Den myndigheten som högskolestuderande är mest i kontakt med är Folkpensionsanstalten (FPA) som beviljar studiestöd och bostadsbidrag som är studenternas primära inkomst under studietiderna. Tills den 1 januari 2018 fanns det en separat studiestödsnämnd i varje...