Stödfunktioner på högskolorna

Pandemin har haft stora effekter på studerandes mentala hälsa. En undersökning gällande distansstudiernas effekter har gjorts vid Helsingfors universitet och resultaten är alarmerande. Studien visar att ca 60% av studerande vid universitet lider av utmattning eller är...

Möjlighet till hybridstudier i framtiden

Covid-19 pandemin har i ungefär ett års tid tvingat högskolorna att tänka om kring upplägget av studierna och de flesta studerande har fått gå till studier som går helt på distans. Distansstudierna har haft många både positiva och negativa effekter på studerandes...

Inkludera mera i sexualundervisningen!

I grunderna för gymnasiet läroplan från 2019 konstateras att gymnasieundervisningen ska främja likabehandling och jämställdhet. Vidare betonas att alla i skolmiljön ska bli hörda, sedda och behandlas på lika grunder samt att man bör sträva till att tillsammans skapa...

HBTQIA+-historia hör hemma i läroplanen

Under de allmänna målen för undervisningen i gymnasiets läroplan 2019 skrivs om genusmedveten undervisning och vikten av att ha förståelse för mångfalden av sexuella läggningar och kön, men man borde redan från igrundskolan starkare betona frågor rörande HBTQIA+. År...

Obligatorisk kuratorträff för elever och studerande

Ämnet psykisk ohälsa är fortfarande väldigt tabubelagt. Elever och studerande vill inte alltid söka sig till kuratorn på egen hand för att de är rädda att någon skall komma på dem och de anser att det är pinsamt. Hälsovårdaren har heller inte möjlighet att varje gång...

Uppmärksamma andra stadiet mera

Under coronapandemin har det blivit tydligt att andra stadiets studerande fått lida av restriktionerna. Under coronapandemin har studerande på andra stadiet helt glömts bort. Högstadieelever har haft rätten att vistas i skolan då de använder ansiktsmask. Andra stadiet...