Rädda snuset, friheten och folkhälsan

Rädda snuset, friheten och folkhälsan Regeringen har i sitt förslag till ny tobakslag föreslagit att mängden snus som får importeras till privat bruk begränsas med två tredjedelar till 500 gram. Svensk Ungdom har svårt att förstå regeringens radikala sänkning och ifrågasätter den starkt.   – En sänkt importgräns kommer inte att förminska den svarta marknaden…

Detaljer