Svensk Ungdom vill se handlingar och inte symbolik

Svensk Ungdom vill se handlingar och inte symbolik

I juni uppmärksammas Pride och i och med det köns- och sexuella minoriteters rätt till jämlik behandling. Svensk Ungdom vill utöver symbolik se konkreta handlingar.  – Det är fint att se att många stödjer Pride och visst värmer även symboliska handlingar, men det...
Svensk Ungdom glada att snuset lyfts i samhällsdebatten

Svensk Ungdom glada att snuset lyfts i samhällsdebatten

Svensk Ungdom är nöjda med att legaliseringen av snus har fått plats i samhällsdiskussionen. Förbundet har länge förespråkat legaliseringen av snus och lyft upp frågan med jämna mellanrum. Snusanvändningen har ökat i Finland trots förbud och tullen beslagtar varje år...
Emilie Jäntti kandiderar i riksdagsvalet 2023

Emilie Jäntti kandiderar i riksdagsvalet 2023

Svensk Ungdoms förbundsstyrelsemedlem Emilie Jäntti, 21, kandiderar i riksdagsvalet 2023 i Nyland. Hon är hemma från Raseborg och nominerades som kandidat på Svenska folkpartiet i Nylands kretsmöte under torsdagen den 9 juni. Jäntti har tidigare kandiderat i...
Julia Ståhle kandiderar i riksdagsvalet 2023

Julia Ståhle kandiderar i riksdagsvalet 2023

Svensk Ungdoms förbundsordförande Julia Ståhle kandiderar i riksdagsvalet 2023 i Nyland. Ståhle är hemma från Esbo och nominerades som kandidat på Svenska folkpartiet i Nyland kretsmöte under torsdagen den 9 juni. Hon har tidigare kandiderat i både det föregående...
Svensk Ungdom glada att snuset lyfts i samhällsdebatten

Ståhle: Utveckla kärnenergilagen!

Finland importerar en stor andel el från utlandet och omkring hälften av den vanligaste uppvärmningsformen, det vill säga fjärrvärmen, produceras med fossila bränslen. För att säkra försörjningstryggheten och för att uppnå klimatmålen måste man nu utveckla den...