Sigfrids: Slopa planerna på förlängd läroplikt

Sigfrids: Slopa planerna på förlängd läroplikt

Regeringen fortsätter utveckla planerna på att förlänga läroplikten fram till 18 års ålder trots att det skulle skjuta kostnaderna i höjden och det är oklart om effekten verkligen skulle vara positiv. Svensk Ungdoms förbundsordförande Frida Sigfrids säger att det är...
Granroth: Inför jämlika möjligheter till fortsatta studier

Granroth: Inför jämlika möjligheter till fortsatta studier

Den rådande pandemin har förändrat vardagen för alla studerande. Trots den exceptionella situationen ska alla studerande ha samma möjligheter att söka in till fortsatta studier, poängterar Liberala Studerande (LSK) med Svensk Ungdoms förbundsstyrelsemedlem Veera...
Sigfrids: Trygga orken för unga på arbetsmarknaden

Sigfrids: Trygga orken för unga på arbetsmarknaden

Många unga upplever arbetsmarknaden som belastande och mer än två tredjedelar uppger att arbetet kräver så mycket att de blir utbrända. Det framkommer i ungdomsbarometern som publicerades i dag, där det också syns att trenden är märkbart större bland unga kvinnor....
Fagerlund: Internationellt samarbete behövs i kampen mot pandemier

Fagerlund: Internationellt samarbete behövs i kampen mot pandemier

Coronapandemin har avslöjat att nästan inget land i världen var tillräckligt förberett på en kris av denna storlek. Laura Fagerlund, ordförande för Svensk Ungdoms internationella utskott efterlyser ett större globalt samarbete kring coronakrisen. – Man kunde ha trott...