Liberala Studerande och Svensk Ungdom: Minister Grahn-Laasonens reform skapar ojämlikhet

  Undervisnings- och kulturministeriet kräver att universiteten ska slopa de dyra och tidskrävande urvalsproven. Genom den nya reformen får studentbetyget större vikt i urvalsprocessen.   – Inträdesproven behövs för att kunna särskilja de som är motiverade, har intresse och lämpar sig bäst för de utvalda studierna – enbart studentbetygen ger inte en realistisk bild av…

Detaljer

Svensk Ungdom går till val i stark uppslutning

Svensk Ungdom går till kommunalval med 178 kandidater i 34 kommuner. Samtliga Svensk Ungdoms kandidater är under 30 år. Antalet innebär det högsta på två kommunalval, sedan år 2004. Svensk Ungdoms mål om att ställa upp lika många unga kandidater som i förra kommunalvalet slogs med råge. – Nomineringen visar att unga är engagerade i…

Detaljer

Svensk Ungdom: Generationsväxlingar inom jordbruket bör underlättas.

Svensk Ungdom: generationsväxlingar inom jordbruket bör underlättas. Svensk Ungdom vill att generationsväxlingarna inom jordbruket ska underlättas. I det nuvarande systemet möjliggörs en generationsväxling med understöd då ägaren för gården fyllt 59 år. För att det ska vara möjligt, krävs att gården överräcks till en närstående släkting. Svensk Ungdom anser att en sänkning av åldersgränsen skulle…

Detaljer