Liberala Studerande och Svensk Ungdom: Minister Grahn-Laasonens reform skapar ojämlikhet

  Undervisnings- och kulturministeriet kräver att universiteten ska slopa de dyra och tidskrävande urvalsproven. Genom den nya reformen får studentbetyget större vikt i urvalsprocessen.   – Inträdesproven behövs för att kunna särskilja de som är motiverade, har intresse och lämpar sig bäst för de utvalda studierna – enbart studentbetygen ger inte en realistisk bild av…

Detaljer

Andersson och Schauman: Regeringen utarmar högskoleutbildningen

  Svensk Ungdom och Liberala studerande LSK är bestörta över regeringsprogrammet som gavs ut idag. I den långa listan på nedskärningar finns bland annat studiestöd, högskolornas finansiering och investeringsstödet för studiebostäder.   Igen en gång har man valt att skära ner, trots löften om ett inte röra studiestödet eller högskolornas finansiering. Högklassig utbildning är Finlands…

Detaljer