Vårmöte

21.04 kl 16:00, SU-kansliet, Auragatan 1 B, SU i Åboland

Lokalavdelningarna är kallade till vårmöte

Härmed kallas alla lokalavdelningar i SU i Åboland till kretsens vårmöte 21.4 kl. 16.00 på SFP-kansliet, Auragatan 1 B (tredje våningen) i Åbo. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

Lokalavdelningarna har rätt att skicka ombud enligt följande:

Till kretsmötet har kretsens medlemsföreningar rätt att sända två (2) röstberättigade representanter för ett medlemstal upp till femtio (50), tre (3) för ett medlemstal upp till sjuttiofem (75), fyra (4) för ett medlemstal upp till 100 samt därutöver en representant för varje påbörjat hundratal medlemmar.
Varje representant har en röst.

SU på Kimitoön 3 ombud
SU i Pargas 2 ombud
LSK i Åbo 4 ombud
SU i Åbo 5 ombud
(enligt medlemsantal 6.4.2017)

Välkommen!

Åbo den 7 april 2017
Kretsstyrelsen för Svensk Ungdom i Åboland

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someoneEvenemangskalender

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someone