Camilla Kylander lämnade ett drömjobb för att starta eget och börja arbeta med motivation. Enligt henne handlar dagens rekrytering om coachning, inte om att få människor att anpassa sig.

 

TEXT: Susanna Elenius
FOTO: Susanna Elenius

Arbetsmarknaden är mer föränderlig än någonsin. För dagens unga är det inte en självklarhet att kunna eller ens vilja jobba många år på samma arbetsplats.

– Framtidens arbetsmarknad präglas också mycket av automatisering, robotar och tekniska lösningar och i en sådan värld blir den mänskliga faktorn allt viktigare. Då tekniska lösningar hjälper oss att få svar på allt kommer arbetsmarknaden kräva personer som är motiverade, kreativa och kan ställa nya bra frågor, säger företagaren och motivationscoachen Camilla Kylander.

Camilla Kylander har tillsammans med kollegan Satu Lappalainen grundat företaget Minjon, som sysslar med rekrytering och bemanningstjänster med fokus på junior-, entry- och assistentnivå. Företaget fick sin start i januari 2016 och sysselsätter i dag fyra personer. Enligt Kylander blir det på framtidens arbetsmarknad allt tydligare vem som mår bra, vem som är bra på att kommunicera, vem som har driv, och vem som vet vem de är och vad de vill. Det är de personerna som kommer gå längst i framtiden, menar Kylander.

 

Det som skiljer Minjon från andra bemanningsföretag är att det är viktigt för Kylander och hennes kollegor att förstå kandidaternas motivation. Även om rekryterarna också kollar på de sökandes färdigheter är motivationen ändå den primära ledstjärnan och kärnan i hela verksamheten.

Både Kylander och Lappalainen är utbildade jurister och har under och efter studierna jobbat på advokatbyråer, men när de landade vad de trodde var deras drömjobb insåg de ändå plötsligt att vardagen inte kändes som den borde.

– Vi har båda två alltid varit duktiga på att jobba, ställt höga krav på oss själva och varit väldigt drivna, säger Kylander. Trots att vi hade drömjobb märkte vi att motivationen ändå började sina. En kväll satt vi och funderade på att man borde kunna kombinera motivation och drömjobb. Vi undrade varför ingen fokuserar på att utreda kandidaternas motivation under rekryteringsprocessen? Det var då vi började tänka att vi kanske kan göra det!

Men hur vågar man släppa ett riktigt drömjobb för att starta eget?

– I efterhand vet jag inte ens själv! Det var en sorts insikt om att man skapar sin egen lycka och att det kanske inte är omöjligt. Jag funderade på vad som är det värsta som kan hända och kom fram till att det scenariot inte var så farligt. Jag tänkte att om det inte fungerar så söker jag mig tillbaka till ett annat jobb. Om jag har en vilja och dröm måste jag göra något åt saken själv.

 

Workshoppar i stället för arbetsintervjuer

När Minjon rekryterar kandidater håller de inte intervjuer, utan i stället börjar de med att ta reda på vem som motiveras av vad. De kartlägger hur vardagen, arbetsmiljön och arbetskulturen ser ut på arbetsplatsen. Därefter börjar de kartlägga kandidaternas motivation genom workshoppar där två till tre kandidater får bygga upp sina drömvardagar, och senare får kandidaterna kartlägga sina motivationskällor genom olika självutvärderingar.

– Vårt rekryteringsskede avslutas med en coachningsmodul där vi pratar om hur man kan leda sin egen motivation och vad som förväntas av Minjons när de börjar jobba. Sedan tar kunden över och får lära känna kandidaten. Alla Minjons får också ta del av vårt mentorsprogram, där vi behandlar hur man kan öka sin motivation i den nya vardagen. Vi försvinner inte ur bilden trots att rekryteringsprocessen är över.

Orsaken till att Minjon fokuserar på just motivation är att forskning tyder på att motiverade personer är upp till hundra gånger mer produktiva under sin karriär. Kylander berättar att en motiverad person presterar på en högre nivå, har bättre initiativförmåga, återhämtar sig snabbare från motgångar, är mer sällan sjuk och mindre benägen att byta jobb och dessutom bidrar hen till en positiv bild av arbetsgivaren.

– För tidigare generationer har motivation inte varit ett så stort samtalsämne, för generellt har fokus för dem varit på självförverkligande utanför jobbet. För tidigare generationer har det varit viktigt att jobbet är tryggt och bygger upp ett stabilt liv. Millennials söker däremot mycket meningsfullhet.

 

Det betyder dock inte att man som anställd alltid måste känna sig ”motiverad till tusen”.

– Det är en missuppfattning att det innebär att man ska ha sisu å ge allt och lite till. Men det handlar om att man ska bygga upp ett liv man trivs med och få mera gjort med mindre energi. Om man känner igen sig själv i det man gör så upplever man meningsfullhet.

Att rekrytera dagens unga fungerar lite annorlunda än att rekrytera tidigare generationer.

– Millennials kallas för ”jag-generationen”. Man måste förstå att vi millennials har ett väldigt individualistiskt synsätt och det verka som att vi ställer mycket krav. Det handlar inte om att uppfylla alla krav utan om att hjälpa unga arbetssökande att förstå hurudan arbetsmiljö som passar dem och ge dem ansvaret att göra den bästa versionen av sig själva, medan jag som rekryterare hjälper och stöder. Dagens rekrytering handlar om coachning, inte om att få människor att anpassa sig till arbetsmarknaden.

 

Hitta det som driver dig

För att själv hitta vad som motiverar en rekommenderar Kylander att man börjar observera sig själv i vardagen.

– När är du inspirerad, glad eller har en energisk känsla? Och vilka omständigheter är närvarande då? När är du i stället trött, ledsen, oinspirerad eller irriterad? Vilka faktorer är närvarande? Man kan försöka pinpointa vad som gett upphov till känslorna. Om det känns som att man måstegöra något, som att gå på möte, så är det kanske inte så motiverande, men om det känns som att manfår gå på möte och lyssna på en massa inspirerande människor så upplever man det motiverande. Vad som motiverar en är olika för alla människor.

Om man inte känner sig motiverad av sitt jobb men inte heller har möjlighet att byta jobb eller bransch kan man åtminstone försöka förändra delar av sin vardag.

– Desto mindre möjligheter man har att förändra stora delar av sitt liv desto mer ska man fokusera på mindre detaljer. Om man till exempel känner att måltider är jätteviktiga kan man sätta mer fokus på att ta sig tid att äta en riktigt bra lunch. Ett annat exempel är att  många unga har behov av att bestämma och leda, och har man inte möjlighet att göra det i jobbet kan man på sin fritid söka sig till någon aktivitet där man får använda den rollen. Jag anser nämligen att man inte kan göra skillnad på arbetsmotivation och fritidsmotivation.

Att driva eget företag har varit svårare, men också mycket roligare än Kylander trodde och hon ser fram emot kommande utmaningar.

– Såklart ansvarsbiten är krävande men just nu är jag supermotiverad och jättelycklig. Vi har flera inspirerande skeden framför oss. En annan framtidsplan är att jag gärna vill skaffa en igelkott!

”Dagens rekrytering handlar om coachning, inte om att få människor att anpassa sig till arbetsmarknaden.”

Camilla Kylander
Motivationscoach, Minjon

FAKTARUTA

Camilla Kylanders tips till unga som funderar på vad de vill studera eller jobba med i framtiden:

Skynda långsamt. Stanna upp och fundera på vad som gör dig nöjd i vardagen och var inte heller rädd för att inte veta. Våga utforska i lugn och ro. På ett mer konkret plan; sätt dig ner och fundera på vad du tycker är roligt. Är det att prata i telefon, att läsa artiklar, att skriva, att gå på möten? Det kan ge ledtrådar till vad du vill jobba med!