Monet nuoret kokevat työmarkkinat kuormittavina ja yli kaksi kolmasosaa kertovat työelämän vaativan niin paljon, että he palavat loppuun.

Tämä käy ilmi tänään maanatiana julkaistusta nuorisobarometrista, jossa myös näkyy että trendi on huomattavasti isompi nuorten naisten keskuudessa. RKP-nuorten puheenjohtaja Frida Sigfrids vaatii laajempia ehkäiseviä toimia, jotta nuorten jaksaminen työmarkkinoilla voidaan turvata.

– Toimenpiteet eivät tällä hetkellä ole riittäviä. Työ ei monelle nuorelle ole vain tulonlähde, vaan myös osa identiteettiä. Monia huolestuttaa oma työterveys, mikä ei ole kestävää. Meidän tulee varmistaa, että oma jaksaminen pidetään etusijalla – myös uran alkuvaiheessa. Kenenkään ei pidä tehdä enemmän töitä kuin mihin pystyy edetäkseen työssään, sanoo Sigfrids.

Ehkäiseviä toimia tarvitaan myös ennen työmarkkinoille lähtemistä. RKP-nuoret on jo aiemmin ajanut valtakunnallista maksimirajaa sille, kuinka monta oppilasta tai opiskelijaa yhdellä koulupsykologilla saa olla vastuullaan, jotta nuorten hyvinvoinnista voidaan paremmin huolehtia.

– Meidän tulee varmistaa, että kaikki nuoret saavat riittävää tukea ja että psykologipalvelut ovat helposti saatavilla. Tämän pitäisi olla itsestäänselvyys, mutta ei sitä ole. Maksimiraja koulupsykologien oppilasmäärälle olisi käytännön toimi jolla voisimme taata kaikille nuorille avun kun sille on tarve, sanoo Sigfrids.