Hallitus jatkaa uudistuksen suunnittelemista, joka pidentäisi oppivelvollisuutta 18 ikävuoteen.

Näin siitä huolimatta, että se nostaisi kustannukset kattoon, eikä uudistuksen hyödyistä ole varmaa näyttöä. RKP-nuorten puheenjohtaja Frida Sigfrids sanoo, että hallituksen on aika katsoa faktoja ja hylätä uudistus heti.

– Oppivelvollisuuden pidentäminen on ajatuksena hieno, mutta käytännössä kertakaikkisen toivoton. Uudistuksen sijaan tulisi panostaa ennaltaehkäisevään työhön niin, että kaikki nuoret löytävät merkityksellistä tekemistä. Kaikille tämä ei tarkoita toisen asteen opintoja, Sigfrids huomauttaa.

Kustannukset, jotka oppivelvollisuusiän korottamisesta seuraisivat ovat kuntaliiton viimeisimmän arvion mukaan osoittautuneet huomattavasti luultua korkeammiksi. Oppivelvollisuus olisi voimassa ainoastaan täysi-ikäisyyteen asti eikä siis takaa sitä, että kaikki nuoret saavat toisen asteen tutkinnon.

– Tarvitsemme todellisia panostuksia niiden nuorten auttamiseksi, jotka uhkaavat marginalisoitua, emme raskaita uudistuksia, jotka kohtelevat kaikkia tasapaksusti. Näin edesautamme covid-19-pandemian aiheuttamaa taloudellista tilannetta, kun julkisia leikkauksia joka tapauksessa on tulossa. Hallituksen tulee käyttää resurssejaan tehokkaasti, eikä ajaa läpi ajattelemattomia uudistuksia.