Dagligen importeras flera hundratals kilo snus illegalt till Finland, främst över gränsen från Sverige. Begränsningen av snuset låter den gråa ekonomin blomstra i Finland. Svensk Ungdoms förbundsordförande Frida Sigfrids har svårt att förstå regeringens tobakspolitik där vissa produkter accepteras medan andra förbjuds på den finska marknaden.

– Den stora efterfrågan på snus försvinner inte bara för att regeringen vill det. För att verkligen minska användningen av både snus och tobak – som regeringsprogrammet fastställer – krävs förebyggande åtgärder som kontrollerar importen och snusmarknaden i Finland, säger Sigfrids.

Den olagliga snushandeln i Finland omsätter årligen över 50 miljoner euro, men staten får in pengar på snuset endast efter rättegångar där man dömt försäljare till att betala en retroaktiv skatt.

– Om snuset vore lagligt kunde man beskatta försäljningen och använda medlen exempelvis för vård. Snus är inte ofarligt och därför måste Finland kunna reglera bruket bättre än vi gör i dag. Det sker inte genom att sopa problemet under mattan, säger Sigfrids.