Nuoret voivat entistä huonommin yhä nuorempina. Apua on tarjottava mahdollisimman matalalla kynnyksellä, mutta tällä hetkellä hallitus on viemässä kehitystä vastakkaiseen suuntaan, sanoo Frida Sigfrids.

 

Hallituksen ehdottamassa sote-uudistuksessa yksi muutoksista on siirtää koulukuraattorit ja koulupsykologit kunnista maakuntien piiriin. RKP-nuorten puheenjohtaja Frida Sigfrids on huolissaan siitä, miten ehdotus vaikuttaisi koulukuraattorien saavutettavuuteen.

– Nuoret voivat entistä huonommin yhä nuorempina. On todella tärkeää, että koulukuraattorit ja -psykologit ovat lähellä oppilaita. Apua on tarjottava mahdollisimman matalalla kynnyksellä, mutta tällä hetkellä hallitus on viemässä kehitystä vastakkaiseen suuntaan, Sigfrids sanoo.

– Nykyisen ehdotuksen sijasta hallituksen tulisi panostaa entistä suuremmin ennaltaehkäiseviin hyvinvointipalveluihin joita oppilaiden on helppo käyttää.

Esimerkiksi Helsingissä kysymys koulukuraattorien siirtämisestä on myös kielipoliittinen kysymys. Viime vuosina toimivia palveluita on ollut ruotsin kielellä kaikissa yksiköissä, mikä ei ole itsestäänselvyys monissa muissa lasten ja nuorten hyvinvoinnin palveluissa.

– Koulukuraattorien ja -psykologien on pysyttävä osana sivistystoimea, jotta näitä palveluita jatkossakin olisi tarjolla myös Helsingin ruotsinkielisille oppilaille. Hallitus ei saa tehdä kokeiluja nuorten ja lasten hyvinvoinnin kustannuksella.