Förslaget skulle motverka regeringens målsättning och dessutom belasta de ungas mentala hälsa ytterligare. Vi behöver inte fler utbrända studerande, säger Frida Sigfrids.

 

I finansministeriets förslag till budgeten för år 2021 är studerande en av de grupper som drabbas av drastiska nedskärningar. Det föreslås att minska på antalet stödmånader för studerande och att binda studielånet till tidsfristen för studierna. Svensk Ungdoms förbundsordförande Frida Sigfrids säger att det är totalt oacceptabelt att skära av dem som redan nu har svårt att klara sig.

– Alla studerande ska ha möjlighet att studera på heltid. Redan nu tvingas många studerande jobba vid sidan av sina studier för att klara vardagen. Det påskyndar inte studierna utan skapar en ännu större oro över vardagsekonomin, säger Sigfrids.

En av finansministeriets motiveringar till nedskärningarna är att studerande snabbare ska ta sig ut på arbetsmarknaden. Finland behöver fler högskoleutbildade för att ta sig ur coronakrisen, och regeringen har som mål att hälften av alla unga finländare ska ha en högskoleutbildning år 2030.

– Att skära i studerandenas ekonomi leder knappast till att fler unga söker sig till högskoleutbildningar. Förslaget skulle motverka regeringens målsättning och dessutom belasta de ungas mentala hälsa ytterligare. Vi behöver inte fler utbrända studerande. Jag hoppas att regeringen tar sitt förnuft till fånga och inte tvingar de lägst bemedlade i samhället att stå för räkningen. Vi har inte råd att skära i studiestödet, säger Sigfrids.