Just nu har Finland ett ansvar att bevara den biologiska mångfalden för kommande generationer. Den naturrikedom som en gång har gått förlorad aldrig mer kan återfås.

 

I Finland är var nionde art utrotningshotad. Bland fågelarterna är siffran ännu högre, en tredjedel av dem är hotade. Svensk Ungdoms förbundsordförande Frida Sigfrids kräver att regeringen tar ett större ansvar för att bevara den biologiska mångfalden.

Varje dag dör 5–55 djur- och växtarter ut i världen, och om trenden fortsätter är hälften av jordens arter förlorade om 30 år. Finland har genom FN-avtal bundit sig till de internationella Aichi-målen, som definierar hur den biologiska mångfalden borde se ut och skötas år 2020.

– I Finlands sjätte landsrapport om den biologiska mångfalden står det tydligt att vi inte kommer att nå de planerade Aichi-målen. Det är sorgligt att regeringen inte prioriterar löften som Finland bundit sig till. Mycket står på spel, för naturen i hela världen utarmas i oroväckande takt, säger Sigfrids.

Under år 2021 kommer parterna bakom konventionen för biologisk mångfald att mötas under COP-15-mötet. Inför mötet är det av yttersta vikt att Finland tillsammans med EU har klara och ambitiösa mål för hur den biologiska mångfalden ska tryggas.

– Just nu har Finland ett ansvar att bevara den biologiska mångfalden för kommande generationer. Det är viktigt att utvecklingen vänds snabbt, eftersom den naturrikedom som en gång har gått förlorad aldrig mer kan återfås. Att misslyckas är inte ett alternativ.

Svensk Ungdom har lämnat in en motion till SFP:s partidag om den biologiska mångfalden. Motionen behandlas på partidagen 26.9.2020.