Ellen Wenman, 23, är Svensk Ungdoms vikarierande verksamhetsledare för Nylands krets.

 

Wenman är hemma från Helsingfors och har tidigare studerat internationella relationer och ekonomi vid University of Aberdeen. Hon har även varit aktiv i flera internationella ungdomsorganisationer, och leder för tillfället Helsingfors scoutkår Spanarna.

– Jag ser fram emot att få jobba för ungas engagemang i kommunalvalet våren 2021. I dagens samhälle behövs framåttänkande ungdomsorganisationer som kämpar för en liberal värdegrund och hållbar framtid, säger Wenman.

Ellen Wenman tillträdde tjänsten 31.8.2020 och vikarierar Andreas Hindrén som är tjänstledig. Wenman kommer att vikariera Hindrén åtminstone fram till maj 2021.