Julia Nouro-Ståhle ställer upp som kandidat i valet av Svensk Ungdoms förbundsstyrelse under förbundets kongress i september.

Nouro-Ståhle, 22, är magisterstuderande vid Statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. Hon vill särskilt jobba för internationella frågor i förbundsstyrelsen.

– Den internationella gemenskapen har tagit ett steg bakåt på grund av coronapandemin, kränkningar av mänskliga rättigheter och politisk polarisering. Vi måste skapa ett fungerande samarbete, särskilt på Europeisk nivå, för att klara oss igenom både nuvarande utmaningar och kommande kriser, säger Nouro-Ståhle.

Nouro-Ståhle har fungerat som vice ordförande i SU:s internationella utskott under det gångna verksamhetsåret. Hon har också suttit i Nylands kretsstyrelse och har engagerat sig i föreningsverksamhet internationellt bland annat i Suomen YK-nuoret.

– Med min akademiska bakgrund och erfarenhet från internationella utskottet och annan föreningsverksamhet kan jag bidra till förbundsstyrelsens arbete på många plan. Jag vill jobba för att liberala ungas röst blir hörd och det internationella samarbetets framtid står säker.

Svensk Ungdom väljer ny förbundsstyrelse under kongressen i Helsingfors den 11–13 september 2020.