Svensk Ungdom vill se fler lokala avtal, ökad uppmuntran till företagande speciellt bland unga och att den negativa inkomstskatten tas i bruk så fort som möjligt.

 

Coronakrisen har tvingat Finland att öka mängden lån i statsbudgeten samtidigt som många blivit permitterade eller uppsagda från sitt arbete. Nästa vecka inleder regeringen sin budgetria och Svensk Ungdoms förbundsordförande Frida Sigfrids anser att den viktigaste målsättningen ska vara att höja sysselsättningsgraden.

– Vikten av att höja sysselsättningsgraden till 75 procent har inte försvunnit med coronakrisen. Tvärtom har målet blivit allt viktigare för att ta oss ur krisen. Med en ökad sysselsättningsgrad kan vi få ekonomin i balans på lång sikt igen, säger Sigfrids.

Sysselsättningen har diskuterats under hela regeringens mandatperiod, men konkreta åtgärder lyser med sin frånvaro.

– Svensk Ungdom vill se fler lokala avtal, ökad uppmuntran till företagande speciellt bland unga och att den negativa inkomstskatten som finns i regeringsprogrammet tas i bruk så fort som möjligt. Det ska alltid löna sig att ta emot arbete i Finland. Om regeringen inte lyckas skjuts problemet automatisk fram till de följande generationerna, vilket inte är rättvist, säger Sigfrids.