I öppningstalet för Svensk Ungdoms 77:e kongress kritiserade förbundsordförande Frida Sigfrids orättvisor mellan generationerna.

 

Sigfrids lyfte upp ett flertal utmaningar som dagens politiker inte har några svar på. Problem som kommer drabba de yngre generationerna drastiskt.

Sigfrids inledde med att nämna forskning från framtidshuset Sitra, Statistikcentralen och FN om hur Finland och världen kommer att se ut år 2050.

– År 2050 förutspås det att hälften av jordens arter har gått förlorade, att det kommer finnas 250 miljoner klimatflyktingar i världen och att Finland är bland de länder i Europa som drabbas värst av en demografisk utvecklingen med en åldrande befolkning, sade Sigfrids i sitt tal.

– I våra liv är 30 år en lång tid, men i politiken är det tyvärr en väldigt kort tid. De kommande åren kommer att vara avgörande för om vi lyckas förändra framtidsutsikterna. Jag vill att också våra barn ska ha en frisk planet att bo på, få gratis hälsovård och utbildning i vår välfärdsstat och en skälig pension då de blir äldre. Just nu är det inte dit vårt samhälle är på väg, konstaterade Sigfrids.

Sigfrids lyfte fram betydelsen av starka liberala röster som en motpol mot växande högerpopulism och världsledare som skapar konflikter framom fred och samarbete. Trots att Finland under statsminister Rinne och nu under statsminister Marin, har ett bättre regeringsprogram än på många år sade Sigfrids att det ensamt inte räcker.

– Svensk Ungdom behövs mer än någonsin för vi lyfter fram orättvisor mellan generationer, problem som ministrar och riksdagsledamöter väljer att blunda för och frågor som kan kännas obekväma och saknar en lätt lösning, sade Sigfrids till den samlade förbundskongressen.

– Det är vår uppgift att försvara rättvisan mellan generationer, för just nu är det ingen annan som gör det.